thumb_prow

„Mój Rynek – Mój Produkt 2015”

Rusza konkurs „Mój Rynek – Mój Produkt 2015”, którego inicjatorem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizowany dla producentów produktów lokalnych, przeznaczonych do spożycia, oferowanych na targowiskach, które powstały w ramach projektów realizowanych w ramach Osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. W konkursie mogą wziąć udział producenci produktów lokalnych, oferowanych na tychże targowiskach.

 

Do konkursu można zgłaszać następujące rodzaje produktów:

– sery i produkty mleczne,

– mięso świeże i produkty mięsne,

– produkty rybołówstwa, w tym ryby,

– orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (świeże i przetworzone),

– wyroby piekarnicze i cukiernicze,

– oleje i tłuszcze (masło, margaryna, itp.),

– miody,

– gotowe dania i potrawy,

– napoje (alkoholowe i bezalkoholowe),

– inne produkty.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Z etapu lokalnego do wojewódzkiego każdy samorząd ma prawo zgłosić cztery produkty lokalne. Z województwa do ostatniego etapu wytypowane będą po dwa produkty. Ogólnokrajowa Kapituła Konkursowa wyłoni trzy produkty i przyzna miejsca od I do III.

Finał konkursu odbędzie się w Warszawie, w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego podczas imprezy: Piknik Poznaj Dobrą Żywność – 16 maja 2015 r. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Wszyscy producenci zgłoszeni do udziału w konkursie przez Marszałków Województw, będą mieli możliwość udziału w pikniku Poznaj Dobrą Żywność, w ramach którego będą mieli do dyspozycji stoisko, w celu zaprezentowania swoich produktów.

Producentów zainteresowanych udziałem w tym konkursie prosimy o przesyłanie zgłoszenia – wstępnie bez próbki produktu do Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra w terminie do 15 kwietnia 2015 roku.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem 068 45 65 368.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://prow.lubuskie.pl/2015/03/12/uwaga-konkurs/

Strona główna Aktualności „Mój Rynek – Mój Produkt 2015”
Menu
Menu