Targi podmiotów ekonomii społecznej 2015

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego zaprasza podmioty ekonomii społecznej do udziału w Targach Aktywności Społecznej, które odbędą się 23 maja br. na zielonogórskim deptaku.

Targi to “święto” podmiotów ekonomii społecznej naszego subregionu. Są okazją do promowania działań społecznych i społeczno-biznesowych ale też działanie zachęcające mieszkańców do zaangażowania się w lokalne inicjatywny. Promując dorobek, usługi i produkty oferowane przez lokalnie działające podmioty “wkręcamy” mieszkańców we wspierania społecznego biznes-u.

Każdy podmiot ekonomii społecznej z terenu subregionu zielonogórskiego (powiaty: zielonogórski, nowosolski, wschowski, krośnieński, żarski, żagański, świebodziński) będzie miał możliwość prezentacji swojej działalności w formie stanowiska wystawienniczego i/lub występu na scenie Targowej z programem informacyjnym/artystycznym/konkursowym 23 maja br. (sobota) w godzinach 11.00 – 17.00 na zielonogórskim deptaku.

 

REKRUTACJA

Prosimy o wypełnienie dokumentacji rekrutacyjnej (formularze poniżej) i odesłanie jej w wersji papierowej lub elektronicznej na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Wyspiańskiego 15

65 – 036 Zielona Góra

TERMIN NABORU:

20.04.2015 (liczy się data wpływu do OWES)

Wybór zostanie przeprowadzony w oparciu o informacje z dokumentacji rekrutacyjnej, zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji do projektu. Podmioty ekonomii społecznej, dla których zabraknie miejsca w aktualnym naborze zostaną wpisane na listę rezerwową. Udział w targach jest bezpłatny.

 

Osoba odpowiedzialna:

Agnieszka Sułtanowska – koordynator doradztwa i usług specjalistycznych

tel. 733 999 186

e-mail:  a.sultanowska@wup.zgora.pl

 

DOKUMENTY związane z rekrutacją do Targów Aktywności Społecznej:

 

– załącznik 17 – deklaracja uczestnictwa w projekcie dla reprezentantów podmiotów / instytucji

– załącznik nr 18 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

– załącznik 19 – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

– załącznik 19a – oświadczenie o jednym przedsiębiorstwie

– załącznik nr 20 – formularz rekrutacyjny do udziału w Targach Aktywności Społecznej – podmioty wystawiające się i/lub występujące na scenie

– załącznik nr 20a – formularz zgłoszeniowy do udziału w Targach Aktywności Społecznej – podmioty wyłącznie występujące na scenie

– oświadczenie o braku konieczności sporządzania sprawozdań finansowych

– oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

– oświadczenie o wysokości pomocy de minimis

Strona główna Aktualności Targi podmiotów ekonomii społecznej 2015
Menu
Menu