img_1

Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA DORACÓW ZAWODOWYCH

Do kogo adresowane są szkolenia:

Do osób realizujących zadania związane z poradnictwem zawodowym będących

pracownikami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno – pedagogicznych, szkół dla dorosłych, instytucji

centralnych, placówek doskonalenia nauczycieli, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i

doskonalenia zawodowego lub centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Tematyka szkoleń:

Szkolenia warsztatowe poświęcone będą doradztwu edukacyjno-zawodowemu

dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonemu z

wykorzystaniem narzędzia PERSPEKTYWY Edukacyjno-Zawodowei materiałów

metodyczno-informacyjnych opracowanych w projekcie „PERSPEKTYWY

EDUKACYJNO – ZAWODOWE-narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji

zawodowej” Dz. 3.4.3 POKL współfinansowanym przez UE ze środków EFS.

Więcej nt. projektu i produktów projektu na stronie

www.globalfun24.com/perspektywy.

Cel szkoleń:

– Podniesieniu kompetencji osób realizujących zadanie z zakresu Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego

– Uzyskanie wiedzy nt. kluczowych zagadnień związanych z dziedziną Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego kierowanego do uczniów szkół

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

– Zdobycie wiedzy o opracowanym w projekcie PERSPEKTYWY zintegrowanym narzędziu diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej oraz procesie

rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych.

– Nabycie umiejętności obsługi narzędzia i wykorzystywania go w procesie doradztwa zawodowego.

– Dostarczeniu uczestnikom szkolenia narzędzi i materiałów metodycznych dla uczniów Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, wspomagających

świadome kształtowanie ścieżek edukacyjno – zawodowych oraz podejmowanie decyzji w zakresie dalszego kształcenia oraz zatrudnienia.

– Poprawa jakości Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.

 

Metodyka szkoleń:

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy, stosowane będą wykłady interaktywne oraz ćwiczenia praktyczne. Każdy z uczestników będzie miał

do dyspozycji komputer, za pomocą którego będzie korzystał z omawianych modułów narzędzia.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet produktów projektu:

– Narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej „PERSPEKTYWY EDUKACYJNO – ZAWODOWE” (aplikacja komputerowa na płycie DVD)

– Drukowane materiały metodyczno-dydaktyczne:

– PERSPEKTYWY EDUKACYJNO – ZAWODOWE. Poradnik Doradcy Zawodowego

– PERSPEKTYWY EDUKACYJNO – ZAWODOWE. Poradnik Ucznia

– Pakiet 194 filmów prezentujących zawody szkolnictwa zawodowego (na płytach DVD)

 

Kontakt

Dodatkowe informacje nt. szkoleń, zgłoszenia zainteresowania indywidulnymi prezentacjami produktów w instytucjach, mediach, podczas konferencji itp.:

Agnieszka Majdecka

tel. 22 498 15 38;

e-mail:  agnieszka.majdecka@globalfun24.com

 

Szkolenia odbędą się w godz. 9.00 – 17.00 w grupach 16 osobowych. Uwaga. Terminy i miejsca szkoleń mogą ulec zmianie w trakcie procesu rekrutacji.

Zapisy na szkolenia w terminie: 02.03.2015 – 30.04.2015. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1.    Wykonywanie pracy zawodowej związanej z poradnictwem zawodowym.

2.    Deklaracja przeszkolenia po szkoleniu min. 3 osób z tematyki objętej szkoleniem. Warunek nie dotyczy pracowników instytucji centralnych.

3.    Wypełnienie formularza zgłoszenia online i z zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji” zamieszczonym na stronie projektu www.perspektywy3d.pl.

4.    Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa przez organizatorów wydrukowanie, podpisanie i przesłanie pocztą na adres biura projektu

(GlobalFun Sp. z o.o. ul. Szwoleżerów 3 lok. 3A, 00-464 Warszawa) formularzy:

o     Zgłoszenia udziału w szkoleniu.

o     Oświadczenia uczestnika szkolenia.

o     Deklaracji uczestnika szkolenia.

 

Harmonogram i program szkolenia dostępne na: www.perspektywy3d.pl

Strona główna Aktualności Zapraszamy na BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA DORACÓW ZAWODOWYCH
Menu
Menu