mentoring_logo

„Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” zapraszamy do udziału w spotkaniu

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu pt. „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”,  które odbędzie się 11 sierpnia br., o godz. 16.00 w siedzibie Fundacji ,,Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13 w Żarach, pok. nr 10 I piętro.

Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić główne założenia programu mentoringowego skierowanego do młodych osób bezrobotnych, fazy relacji, a przede wszystkim rolę mentora w procesie. Rozpoczniemy od wskazówek jak rozpocząć relację mentoringową, a następnie przejdziemy do praktycznego narzędzia ułatwiającego realizację celów i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Ponadto omówione będą założenia modelu mentoringu, wyniki jego testowania, możliwości i zasady wdrażania produktu finalnego.

Mentoring to forma wspierania ludzi w ważnych dla nich sytuacjach życiowych. Bazuje na partnerskiej relacji mentora z mentee, umożliwiającej odkrywanie i rozwój potencjału osoby mentorowanej. Polega głównie na tym, by podopieczny rozwijał samoświadomość, a poznając siebie, nie obawiał się zarządzać życiem, planować własną przyszłość. Zadaniem mentora jest więc inspirowanie, motywowanie i ukierunkowanie działania na określony cel, a także refleksja nad osiągniętymi rezultatami. Mentor jest pewnego rodzaju przewodnikiem, doradcą, konsultantem, wspierającym swojego podopiecznego w rozwoju kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym.

Zgłoszenia na spotkanie prosimy przesyłać mailowo na adres: p.zielinski@fundacjacp.org. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 665 765 001.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji” realizowanego przez Fundacje na rzecz Collegium Polonicum, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział jest bezpłatny.

Strona główna Aktualności „Mentoring – innowacyjny metoda aktywizacji” zapraszamy do udziału w spotkaniu
Menu
Menu