EDUTECH

Trwa rekrutacja uczestników do nauki zawodu mechatronika lub mechanika przemysłowego w Niemczech

W ramach projektu „EDUTECH” bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH we Frankurcie nad (Odrą) oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze poszukują młodych osób chętnych do nauki zawodu i języka w Niemczech. Nauka odbywa się w popularnym w Niemczech systemie dualnym, co oznacza, że główna część kształcenia odbywa się bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Dzięki temu uczestnicy projektu nie tylko zdobędą kwalifikacje w zawodzie mechatronika lub mechanika przemysłowego, ale również praktyczne doświadczenie zawodowe. Po zdaniu egzaminu końcowego uczniowie mają duże szanse na podjęcie regularnej pracy w dotychczasowym zakładzie kształcenia.

Przebieg projektu

W projekcie przewidziano 11 miejsc dla kandydatów z Polski. Osoby, które się zgłoszą do końca lutego i pomyślnie przejdą weryfikację, rozpoczną zaraz po tym intensywny czteromiesięczny bezpłatny kurs języka niemieckiego w ZDZ w Nowej Soli (około 600 godzin). Kurs zakończony będzie egzaminem B1. Zdanie egzaminu jest warunkiem uczestnictwa w drugiej fazie projektu, czyli w 6-tygodniowych praktykach w przyszłym zakładzie pracy. Praktyki mają na celu zapoznanie się z miejscem pracy i nauki oraz sprawdzenie, czy przyszły uczeń i pracodawca do siebie pasują. Po podpisaniu umowy  uczestnicy rozpoczną 3,5 letnie kształcenie w przedsiębiorstwie. Miejscem pracy i nauki jest Frankfurt nad Odrą i okolice w promeniu około 40 km.

Wsparcie dla uczestników projektu

Oprócz bezpłatnego kursu języka niemieckiego w Polsce, uczestnikom zapewnione zostanie szerokie wsparcie podczas pobytu w Niemczech w zakresie opieki pedagogicznej (szkolenia z kompetencji miękkich oraz korepetycje językowe i merytoryczne przez cały okres kształcenia zawodowego) i organizacyjne (pomoc w szukaniu mieszkania i kwestiach administracyjnych).

Program przewiduje wsparcie finansowe dla uczestników projektu w wysokości 818 EUR netto miesięcznie od momentu rozpoczęcia praktyk do zakończenia kształcenia, ryczałt na koszty podróży na praktyki w lipcu – 200 EUR, ryczałt na pokrycie kosztów przeprowadzki w  momencie rozpoczęcia nauki – 500 EUR, ryczałt na koszty podróży do domu podczas kształcenia zawodowego – 200 EUR na semester.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

Chętni do udziału w projekcie muszą mieć między 18 a 27 lat, posiadać obywatelstwo UE lub EWR oraz świadectwo ukończenia szkoły, nie wyższe niż licencjat.

Od kandydatów oczekujemy gotowości do intensywnej nauki języka niemieckiego oraz do przeprowadzki do Niemiec w lipcu 2016.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, kopii świadectwa szkolnego oraz dowodu osobistego na adres mailowy  projekty@zdz.zgora.pl. najpóźniej do 10.02.2016.

Strona główna Aktualności Trwa rekrutacja uczestników do nauki zawodu mechatronika lub mechanika przemysłowego w Niemczech
Menu
Menu