thumb_DSC_0241

301 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot i …

301 mln zł  trafi na lubuski rynek z przeznaczeniem na pożyczki dla przedsiębiorców, właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samozatrudnienie. Umowa o finansowanie realizacji projektów w ramach RPO z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisana została 29 marca. – To bardzo ważna umowa dla regionu lubuskiego. Z naszego programu operacyjnego wnosimy olbrzymi kapitał, kwotę 256 mln zł. Część krajowa to ponad 45 mln zł. Negocjacje trwały długo, ale jesteśmy z nich zadowoleni – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Umowa opiewa na kwotę 301 mln zł, z czego aż 256 mln pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. – Wnosimy po to ten kapitał, żeby otrzymać większą wartość zwrotną, żeby pomnożyć go wielokrotnie i uzyskać dużo większą rentowność niż moglibyśmy to zrobić sami – wyjaśniła marszałek Elżbieta Anna Polak. – W ten sposób już teraz przygotowujemy się bardzo mocno do tego, co będzie się działo w naszym kraju po 2020 roku, kiedy skończy się ta perspektywa, ta wielka autostrada pieniądze unijnych – dodała.

Marszałek E. Polak wyjaśniła, że instrumenty zwrotne przeznaczone zostaną na wsparcie konkretnych obszarów. – Przeznaczamy nasz kapitał przede wszystkim dla przedsiębiorców. To przedsiębiorcy z naszego regiony mogą się czuć dowartościowani oraz autentycznymi beneficjentami tego potężnego kapitału funduszy funduszy. Pożyczki będą na bardzo dobrych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także dla start-upów. Zależy nam przede wszystkim na projektach innowacyjnych, które dokładnie wpisują się  priorytety lubuskie. Będziemy wspierać rozwój inteligentnych specjalizacji. Pomysłów może być bardzo dużo, a nasi lubuscy przedsiębiorcy mają ich bardzo dużo – przekonywała. Do lubuskich firm w formie pożyczek trafi 233 mln zł.

Możliwość ubiegania się o takie wsparcie będą miały także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inni właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na termomodernizację oraz osoby pozostające bez pracy, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej.

Jednak na to, aby pieniądze trafiły na rynek musimy jeszcze chwilę poczekać. Podpisana dziś umowa to bowiem pierwszy krok. –  Bank bezpośrednio po podpisaniu umowy przystąpi do przygotowania przetargów. To jest wymóg unijny. Dzięki nim wyłonimy pośredników finansowych. Liczymy, że będzie dużo lokalnych firm i instytucji, które spełnią podmiotowe wymogi i złożą atrakcyjne oferty w przetargu. Po ich wyłonieniu one przystąpią do dystrybucji produktów w tych trzech obszarach, o których mówiła pani marszałek – wyjaśnił Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK. Podkreślał, że instrumenty zwrotne zakładają dużo większą profesjonalizację beneficjentów w porównaniu z tymi, którzy otrzymują dotację. – Tu jest jednak większa dyscyplina wymagana – wyjaśnił.

O profesjonalnym podejściu banku do kwestii współpracy z regionem mówiła Patrycja Wolińska-Bartkiewicz – dyr. zarządzająca BGK. – Jesteśmy państwowym bankiem rozwoju nastawionym na to, żeby wspierać procesy zachodzące w gospodarce nastawione na rozwój regionalny zwłaszcza. Zapewniamy, że będzie to prowadzone w sposób profesjonalny i z dbałością o państwa pieniądze, żeby jak najwięcej do państwa regionu wróciło i aby był to motor polityki rozwoju w przyszłości. Te środki trafią do podmiotów, dla których oferty na rynku komercyjnym nie ma – wyjaśniła.

Wysokość pożyczek zależy w dużej mierze od potrzeb przedsiębiorcy, podkreślała członek zarządu Alicja Makarska. – Chciałabym zachęcić nasze lokalne firmy do udziału w przetargu, aby uczestniczyły w pośrednictwie finansowym, bo mają takie doświadczenie z poprzedniej perspektywy. Nie mogły jednak przystąpić do takiej umowy, bo to już są zbyt duże środki, żeby mogły sobie z tym poradzić – wyjaśniła.

Dzięki tej umowie dopisujemy kolejne 6% do naszego “zegara” kontraktacji. Obecnie mamy ponad 31% kontraktacji RPO.

Lubuskie jest 11 regionem, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i pierwszy w tym roku.

Instrumenty finansowe w Lubuskiem:

Wykorzystanie instrumentów finansowych w procesie wdrażania funduszy europejskich zakłada odejście od tradycyjnego dotacyjnego, bezzwrotnego wsparcia, na rzecz zwiększenia dostępu ostatecznych odbiorców (głównie przedsiębiorstw MŚP) do kapitału zewnętrznego w formie pożyczki.

Instrumenty finansowe nie mają na celu konkurowania lub zastępowania oferty dostępnej w bankach, firmach ubezpieczeniowych lub leasingowych. Mają one na celu wypełnienie luki finansowej na rynku poprzez dostarczenie środków finansowych dla tych podmiotów, których potrzeb inwestycyjnych nie może zaspokoić rynek.

Podstawową cechę instrumentów zwrotnych, jest możliwość wielokrotnego wykorzystania raz zainwestowanych pieniędzy. Instrumenty te zapewniają wyższą, niż w przypadku dotacji, efektywność gospodarowania środkami. Podmiot korzystający np. z pożyczki zmuszony jest zapewnić taką rentowność realizowanej inwestycji, która umożliwiać będzie spłatę zaciągniętego zobowiązania.

Przedmiotowa umowa zapewnia, iż realizacja instrumentów finansowych będzie prowadzona w modelu pośrednim – przez Fundusz Funduszy– w przypadku województwa lubuskiego przez BGK. Fundusz Funduszy nie udziela wsparcia zwrotnego (pożyczek) bezpośrednio odbiorcy ostatecznemu (np. przedsiębiorcy z sektora MŚP), tylko wybiera pośredników finansowych, którzy fizycznie będą udzielać tego wsparcia.

Uproszczony model realizacji

Wartość środków zaplanowanych do przekazania jako Wkład Programu i kwota planowana do ujęcia w umowie o finansowanie wynosi:

Obszar

rodzaj instrumentu

Wartość środków RPO-L2020

Wsparcie MŚP

pożyczki

233 646 420,00

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

pożyczki

16 791 475,68

Samozatrudnienie, tworzenie MŚP

pożyczki

5 699 350,28

Razem

256 137 245,96

 

Wartość całkowita umowy o finansowanie to 301 337 939,42 PLN.

 

Realizacja przedmiotowej umowy przyczyni się do bezpośredniego wsparcia działalności mikro, małych  i średnich przedsiębiorców  na każdym etapie ich działalności, w tym również na wczesnym etapie ich funkcjonowania na rynku. Umożliwi podniesienie jakości oferty MŚP oraz zwiększy portfel oferowanych przez przedsiębiorców produktów i usług. Wartością dodaną w ramach planowanego wsparcia będzie podniesienie poziomu innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, a także zwiększenie liczby nowych miejsc pracy.

Z kolei w przypadku pożyczek na poprawę efektywności energetycznej, zmniejszy się zużycie energii w gospodarstwach domowych, zwiększy się ilość zmodernizowanych energetycznie budynków wielorodzinnych. Inwestycje mają doprowadzić również do spadku emisji gazów cieplarnianych, i zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w gospodarstwach domowych.

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyczynią się do zwiększenia ilości mikroprzedsiębiorstw w województwie. Tym samym wzrośnie liczba miejsc pracy, co może doprowadzić do spadku bezrobocia.

 

 

Galeria zdjęć

Umowa z BGK podpisana

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

  • DSC_0042.JPG -
  • DSC_0057.JPG -
  • DSC_0081.JPG -
  • DSC_0089.JPG -
  • DSC_0103.JPG -
  • DSC_0109.JPG -
  • DSC_0156.JPG -
  • DSC_0166.JPG -
  • DSC_0220.JPG -
  • DSC_0241.JPG -
  • DSC_0258.JPG -
  • DSC_0266.JPG -
Strona główna Aktualności 301 mln zł na pożyczki dla przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot i …
Menu
Menu