tabliczka_sts

Rekrutacja do projektu trwa, zapraszamy kobiety chcące rozpocząć działalność gospodarczą

Fundacja „Przedsiębiorczość” zaprasza kobiety bezrobotne bądź bierne zawodowo do udziału w projekcie „Samozatrudnienie Twoją Szansą”. Projekt zakłada przygotowanie 30 Uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach, doradztwie oraz udzielenie dotacji i/lub wsparcia   pomostowego dla 20 z nich. Projekt realizowany jest na terenie powiatów żagańskiego, międzyrzeckiego, krośnieńskiego. W ramach projektu oferujemy bezzwrotne dotacje dla kobiet na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 76 zł oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy w wysokości 851,24 zł/mc. Ponadto doradztwo zawodowe, biznesowe, szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest wyłącznie do:

  • kobiet bezrobotnych bądź biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej.

W szczególności zapraszamy:

  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do projektu jest ciągła. Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej lub papierowej w biurze projektu. Wszystkie dokumenty, dostępne są pod linkiem https://fundacja.zary.pl/SamozatrudnienieTwojaSzansa/do-pobrania

Należy pobrać i wypełnić zał. nr 10 formularz rekrutacyjny

Kontakt
Biuro Projektu:
Fundacja ,,Przedsiębiorczość” o/ Żagań
Jana Pawła II 15, pok. nr 22,  68-100 Żagań

Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu:
534 01 05 11, 519 646 016, 533 32 26 18, 68 479 16 03

Pytania można kierować na
szuscicka@fundacja.zary.pl, radziszewska@fundacja.zary.pl

Strona główna Aktualności Rekrutacja do projektu trwa, zapraszamy kobiety chcące rozpocząć działalność gospodarczą
Menu
Menu