erasmus

Zapraszamy do udziału w transgranicznym programie Unii Europejskiej “Erasmus dla młodych przedsiębiorców”

Zachęcamy do udziału w transgranicznym programie Unii Europejskiej “Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się oraz pozyskiwania kontaktów branżowych od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe lub średnie firmy w innych państwach europejskich.

 

Program jest skierowany do początkujących przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, jak i dla doświadczonych przedsiębiorców pełniących rolę mentora. Po zakwalifikowaniu do programu młodzi przedsiębiorcy odbywają kilkumiesięczny staż (od 1 do 6 miesięcy) u doświadczonego przedsiębiorcy, w jednym z krajów Unii Europejskiej. Udział w projekcie gwarantuje pomoc organizacyjną i finansową w poszukiwaniu partnerów za granicą, wsparcie logistyczne oraz wypłatę grantu Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów podróży i utrzymania w trakcie wyjazdu.

 

Finansowe wsparcie dla początkującego przedsiębiorcy służy pokryciu kosztów podróży i kosztów utrzymania podczas pobytu. Grant wypłacany jest przez lokalny punkt kontaktowy wskazany przez początkującego przedsiębiorcę (podczas rejestracji internetowej). Wysokość wsparcia finansowego jest obliczana na podstawie stawki miesięcznej i odzwierciedla ogólne koszty utrzymania w państwie pobytu.

 

Aktywne uczestnictwo w programie „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” zapewnia przyszłym przedsiębiorcom dostęp do szerokiej gamy korzyści, które pomogą w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej:

 • trwający do pół roku pobyt u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej, który pozwala na zdobycie „wiedzy z pierwszej ręki” na temat początków prowadzenia działalności i zagadnień takich jak: marketing/sprzedaż, księgowość, relacje z klientami, finansowanie itp. oraz możliwość udoskonalenia swojego biznes planu;
 • budowanie pewności siebie i zdobywanie umiejętności z zakresu: wiedzy sektorowej, wiedzy specjalistycznej, wiedzy technicznej i umiejętności z zakresu zarządzania;
 • możliwość współpracy z innymi przedsiębiorcami i rozwój współpracy transgranicznej;
 • budowanie sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości w związku z wzajemnymi konsultacjami, polecaniem się firmom zewnętrznym lub poszukiwaniem partnerów biznesowych za granicą.
 • uzyskanie wglądu w inne wzorce kulturowe i organizacyjne, środowisko biznesowe oraz sposoby funkcjonowania firm w innym Państwie Uczestniczącym;
 • doskonalenie umiejętności językowych.

 

Przedsiębiorca przyjmujący uczestniczący w programie czerpie korzyści uzyskując możliwość:

 • pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności;
 • czerpania korzyści z tego, że ktoś „świeżym okiem” spojrzy na firmę, a także ze specjalistycznej wiedzy, którą dysponuje początkujący przedsiębiorca, a której nie ma przedsiębiorca przyjmujący;
 • pełnienia roli trenera i mentora;
 • zdobywania wiedzy na temat zagranicznych rynków, rozszerzania możliwości biznesowych i angażowania się w działania międzynarodowe;
 • nawiązywania kontaktu z przedsiębiorcami z innych państw UE i zdobywania okazji do współpracy z nimi;
 • budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych partnerów;
 • doskonalenia umiejętności językowych.

 

Więcej informacji dostępne jest na stronie: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Strona główna Aktualności Zapraszamy do udziału w transgranicznym programie Unii Europejskiej “Erasmus dla młodych przedsiębiorców”
Menu
Menu