plakat

Poszukujemy stażysty

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” ogłasza nabór na staż : Asystentka /Asystent Zarządu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, mile widziane (marketing, zarządzanie, PR, HR, doradztwo zawodowe),
 • biegła obsługa komputera, urządzeń biurowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • prawo jazdy kat B,
 • spostrzegawczość, kreatywność, łatwość dostosowania się do często zmieniających się warunków pracy,
 • dyspozycyjność, komunikatywność, odpowiedzialność,
 • otwarość na innowacje,
 • zaangażowanie i nastawienie na cel.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w ngo, administracji, biznesie,
 • obycie z pracą przy projektach unijnych,
 • znajomość zasad savoir vivre,
 • błyskotliwość,
 • umiejetność organizacji pracy własnej.

Zakres obowiązków ogólnych:

 •  Dbałość o dobre imię i prestiż fundacji,
 •  Rzetelne i efektywne wykonywanie obowiązków,
 •  Bieżące informowanie Zarzadu o stanie prowadzonych spraw,
 •  Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzanych zadań,
 •  Przestrzeganie ustalonych w fundacji regulaminów pracy, przepisów i zasad w zakresie bhp i p.poż.
 • Należyta dbałość o mienie fundacji i miejsce pracy,
 • Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY OBOWIĄZKÓW.

 • Organizowanie i kierowanie pracy w kancelarii  fundacji,
 • Rzetelne prowadzeni zbioru i rejestru dokumentów wychodzących oraz przychodzących,
 • Koordynowanie agendy zarządu, umawianie i koordynowanie spotkań według skali priorytetów,
 • Przyjmowanie Interesantów/Klientów/Beneficjentów,
 • Przygotowywanie pism, korespondencji, materiałów informacyjnych, a także, przygotowywanie i prowadzenie prezentacji na potrzeby Zarządu i jego gości,
 • Obsługa posiedzeń Zarządu , Rady Nadzorczej oraz przygotowywanie szkoleń, konferencji, eventów, wydarzeń w ramach realizowanych projektów,
 • Prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami PR i marketingu w tym administrowanie materiałami reklamowymi oraz aktualizacja danych na stronie internetowej i portalach społecznościowych.

Osoby zainteresowane, spełniajace wymagania, proszone są o przesłanie CV na adres mailowy  do 29.05.2018r. w temacie maila wpisując swoje imię i nazwisko oraz Nr ref:AZ/05/2018

Prosimy o dopisanie na CV następującej klauzuli:˛˛Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy do potrzeb związanych z procesem rekrutacji przez Fundację ,,Przedsiębiorczość” prowadzącą Agencję Zatrudnienia nr 11510 (zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.“

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy. Już teraz, dziękujemy wszystkim za chęć wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Po zakończonym stażu, istnieje możliwość zatrudnienia

 

Strona główna Aktualności Poszukujemy stażysty
Menu
Menu