facebook_awatar

Pożyczki do 200 000 zł. dla mikro, małych i średnich firm

W ramach Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” Priorytetu Inwestycyjnego 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie1.5.2 Rozwój sektora MŚP – instrumenty finansowe, realizowany jest projekt pn. „Lubuski Filar 2020, wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują inwestycje na terenie województwa lubuskiego. Pożyczki ze środków unijnych wspierają rozwój i przyczyniają się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw m.in. poprzez finansowanie:

– zakupu maszyn, sprzętu produkcyjnego;

– inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;

– wprowadzenia nowych produktów dla firmy lub utworzenie nowych miejsc pracy;

– inwestycji na rozszerzenie działalności.

Z otrzymaniem wsparcia nie wiążą się dodatkowe opłaty lub prowizje, a oprocentowanie pożyczki jest stałe w skali roku.

Lubuskie firmy mogą skorzystać z produktów:

Małej pożyczki – o wartości jednostkowej do 200 tys. zł

Wsparcie finansowe udostępniane jest lubuskim przedsiębiorcom przez Pośredników finansowych.

Wiecej szczegółów link poniżej

https://fundacja.zary.pl/fundusz-rozwoju-przedsiebiorczosci/pozyczki-dla-przedsiebiorcow/

 

 

Strona główna Aktualności Pożyczki do 200 000 zł. dla mikro, małych i średnich firm
Menu
Menu