reactivate

Reaktivate – nowy projekt dla poszukujących pracy

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie jako agencja pośrednictwa pracy jest realizatorem innowacyjnego projektu Komisji Europejskiej – Reactivate. Projekt jest skierowany do osób poszukujących pracy oraz pracodawców i jest realizowany we współpracy z instytucjami z Grecji, Hiszpanii, Belgii oraz Włoch.

W ramach projektu, kandydat do pracy w wieku powyżej 35 lat może otrzymać do 2 000 euro na:

  • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych,
  • szkolenie językowe oraz podróż w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i przeprowadzkę do kraju, w którym podejmuje pracę. Polski pracodawca z sektora MŚP, w przypadku zatrudnienia kandydata z innego kraju Unii Europejskiej, może otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 520 euro na pokrycie kosztów szkolenia w miejscu pracy lub na wsparcie integracyjne dla nowego pracownika.

Aby ułatwić kontakt pomiędzy kandydatami do pracy a pracodawcami, powstał bezpłatny portal dostępny na stronie internetowej: http://reactivate.wsei.eu/pl/ W portalu może się zarejestrować zarówno pracodawca zgłaszający ofertę pracy jak i osoba poszukująca pracy.

Szczegóły na stronie internetowej projektu oraz w załączonej ulotce i przewodniku.

Wszystkie pytania, proszę kierować do zespołu:
Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej WSEI
Tel. 81 749-32-27
Magda Janiak magda.janiak@wsei.lublin.pl
Eryka Musur eryka.musur@wsei.lublin.pl 

Więcej informacji:

Strona projektu: http://reactivate.wsei.eu/pl/
European Commission: https://ec.europa.eu/eures/public/pl/reactivate-emp
Website WSEI: https://www.wsei.lublin.pl/projekty-rozwojowe/projekty-miedzynarodowe/reactivate/
Facebook Reactivate: https://www.facebook.com/Reactivate-709792119209274/
Linkedin Reactivate: https://www.linkedin.com/groups/13579881
https://www.youtube.com/watch?v=bWCPOKnXxQw

Strona główna Aktualności Reaktivate – nowy projekt dla poszukujących pracy
Menu
Menu