Forum Gospodarcze Żary 2019

Forum Gospodarcze Żary 16-09-2019 r.

Mamy zaszczyt i wielką przyjemność zaprosić Państwa do osobistego udziału w konferencji w ramach kolejnego subregionalnego Forum Gospodarczego Powiatu Żarskiego. Wydarzenie odbędzie się
16.09.2019r. w Żarach w Urzędzie Miasta, ul. Rynek 1-5, sala konferencyjna w godzinach 10:00 -15:00.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacja ,,Przedsiębiorczość” we współpracy z Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach. Patronem wydarzenia jest Biuro Poselskie Posła RP Jacka Kurzępy w Żarach.
Prelegenci w tym: PolChambers, przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze oraz Fundacja Przedsiębiorczość skupią się na zagadnieniach związanych z możliwościami pozyskania zwrotnych funduszy pożyczkowych dla MŚP, planach i możliwościach proeksportowych, finansowaniu działalności, konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz krajowych programach operacyjnych dla mikro, małych i średnich firm, a także na patentach, wzorach i znakach towarowych.

Intencją naszą jest aby z perspektywy kluczowych instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości w Polsce, wskazać lokalnemu środowisku biznesowemu rozwiązania formalne, narzędzia pobudzania biznesu, jego finansowania, wspierania, jak i sieciowania po to, by polscy przedsiębiorcy skutecznie rozwijali swój biznes oraz stali się konkurencyjni w stosunku do innych przedsiębiorców na rynku lokalnym, regionalnym, a także europejskim i światowym.

Jesteśmy przekonani, że podczas drugiej części spotkania na zasadach open space w CKZiU przy ul. Parkowej 9, konferencja będzie stanowiła możliwość do konsultacji tematów ważnych i aktualnych dla naszego regionu z ekspertami i specjalistami w/w dziedzin.

Inicjatywa nasza jest inspirowana doradztwem i opieką merytoryczną Pana Posła Jacka Kurzępy, który objął nasze Forum swoim Patronatem.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Fundacji ,,Przedsiębiorczość”

Harmonogram Forum 2019

Strona główna Aktualności Forum Gospodarcze Żary 16-09-2019 r.
Menu
Menu