baner_rekrutacja

Rusza rekrutacja do żłobka w ramach projektu: Żłobek w Żaganiu, szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia

W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach środków Unii Europejskiej, Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak oraz Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, zapraszają do udziału w projekcie nr RPLB.06.04.00-08-0015/20-00 pt: Żłobek w Żaganiu szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020,Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Pozyskanie dofinansowania pozwala na utworzenie dodatkowych 10 miejsc w żłobku dla 10 kobiet z miasta i gminy wiejskiej Żagań, które powrócą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka. Dzięki projektowi dla 10 kobiet zostanie zorganizowana opieka i sfinansowane koszty opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym oddziale żłobka Językowa ,,Chatka Puchatka” Monika Dominiak przez okres 22 miesięcy.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety z miasta i gminy wiejskiej Żagań, sprawujące opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia, które chcą skorzystać ze wsparcia polegającego na objęciu opieką dziecka w żłobku i zobowiążą się do powrotu na rynek pracy do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Osoby o których mowa, muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
– osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (5 K)
– osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim uznawane są za pracujące). Dodatkowo osoby przebywające na urlopie wychowawczym, które jednocześnie pracują (nawet w niepełnym wymiarze czasu) również uznawane są za pracujące (5K)

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 02.11.2020r. do 30.11.2020r.

Dokumenty rekrutacyjne, należy składać zgodnie z zapisami w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty dostępne są do pobrania w Biurze Projektu, Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100 oraz na stronie internetowej www.chatkapuchatka.info, www.fundacja.zary.pl

Zgłoszenia rekrutacyjne przyjmowane są w godz. od 07.00 – 15.00 od 02.11.2020 do 30.11.2020r. w biurze Projektu przy ul. Czerwonego Krzyża 25 B, 68-200 Żary, lub w Żłobku w Żaganiu przy ul. Skarbowej 9, 68-100, można również komplet dokumentów  wysłać mailowo na adres: Condchatkapuchatkazagan@wp.pl

Więcej informacji

Biuro Projektu:
Językowa Chatka Puchatka Monika Dominiak
ul. Czerwonego Krzyża 25B, 68-200 Żary
www.chatkapuchatka.info
tel. 536 929 551

Partner Projektu:
Fundacja Przedsiębiorczość
ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
www.fundacja.zary.pl
tel. 533 322 618

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

1_Regulamin uczestnictwa w projekcie.doc

2_Formularz_zgloszeniowy_rodzic.doc

3_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.doc

4_Oswiadczenie_uczestnika_projektu.doc

5_Oswiadczenie_o_statusie_na_rynku_pracy.doc

6_Oswiadczenie_o_powrocie_na_rynku_pracy_bezrobotny_nieaktywny.doc

7_Oswiadczenie_o_powrocie_na_rynku_pracy_urlop macierzyński_rodzicielski_wychowawczy.doc

8_Wniosek o przyjęcie do żłobka.doc

9_Oswiadczenie_o_miejscu_zamieszkania.doc

10_Zaswiadczenie_pracodawcy_6.4.doc

11_oświadczenie o rodzinie wielodzietnej.doc

12_Oswiadczenie_samotnie wychowująca dziecko.doc

13_Oswiadczenie_o niekorzystaniu z usług opieki w innym projekcie.doc

Plakat-A3-Chatka-Żagań-z-rekrutacją

Strona główna Aktualności Rusza rekrutacja do żłobka w ramach projektu: Żłobek w Żaganiu, szansą na powrót na rynek pracy rodziców dzieci do 3 roku życia
Menu
Menu