Green Beige Kids Creative Class Abstract Poster

Szkolenie “Opiekunka Dziecięca”

Fundacja “Przedsiębiorczość” zaprasza do udziału w szkoleniu dla opiekunek dziecięcych. Zyskasz uprawnienia i dzięki temu będziesz mogła uczyć w żłobku, przedszkolu i być pomocą nauczyciela w szkole podstawowej. 

 

Do czego przygotowuje mnie ten kurs?

Obserwując oczekiwania współczesnych rodziców oraz dostępność nowoczesnych metod wychowawczych stworzyliśmy kurs, który pozwoli na zapoznanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi. Kompleksowe ujęcie tematu przedstawia również zagadnienia związane z pracą nowoczesnej niani. Wymagania prawne co do długości czasu trwania szkolenia to 280 godzin nauki. My wiemy, że opieka nad dziećmi to nie tylko wiedza, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne, dlatego tez ogromna część naszego szkolenia to realizacja 100 godzin praktycznych.

 

Do kogo adresowany jest ten kurs?

Kochasz dzieci? Lubisz z nimi zabawę? Czujesz się na siłach, aby podołać nowemu wyzwaniu w opiece nad „niesfornymi dziećmi”? Choć zawód „niani” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to nie możemy zapominać, że wymaga on dużej cierpliwości, kreatywności i wiedzy. Niekiedy nawet uczestnicy, którzy posiadają wykształcenie pedagogiczne, potwierdzają jak wielu umiejętności przydatnych w praktycznej opiece nad dziećmi mogą nauczyć się podczas naszego szkolenia.

 

Jakie umiejętności nabędę po odbyciu tego kursu?

-poznasz elementy pedagogiki,

-poznasz potrzeby dziecka w wieku od 20 tygodnia,

-nauczysz się kreatywnych i edukacyjnych zabaw z dziećmi w poszczególnych okresach rozwojowych,

-nauczysz się łączenia i wykorzystywania muzyki w zabawie z dziećmi,

-nauczysz się rozpoznawać potrzeby dziecka,

-nauczysz się udzielania pierwszej pomocy,

-poznasz zasady pielęgnacji dziecka,

-poznasz zasady żywieniowe dziecka w odpowiednim dla niego okresie.

 

W jakim charakterze mogę pracować po ukończeniu tego kursu?

Po ukończeniu kursu uczestnik nauczy się profesjonalnej opieki nad dziećmi! Kursanci po szkoleniu będą mogli pracować w żłobku, domu oraz klubach dla maluchów. Po ukończeniu kursu w naszej bazie Agencji Zatrudnienia bez problemu będziesz mógł starać się o fachową pomoc w znalezieniu pracy na lokalnym rynku.

Żłobki i kluby maluchów poszukują osób posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu opiekunki dziecięcej. Ważne jest aby wiedza była oparta o umiejętności praktyczne, które nasz kurs zapewnia.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Największym plusem szkolenia jest duża liczna godzin praktycznych. Nasza kadra wykładowców posiada bogate doświadczenie.

Program kursu

Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanej dalej „ustawą”, prowadzonego w formie warsztatów lub ćwiczeń, obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki:

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

2) Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa:

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym,

b) aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

e) mechanizmy rozwoju dziecka;

3) Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka:

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne,

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka;

4) Kompetencje opiekuna dziecka:

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy),

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

e) emisja głosu;

5) Pierwsza pomoc. 

6) Praktyki zawodowe. 

a) pomagamy odbyć praktyki zawodowe

 

 

UWAGA!!!

Tylko u nas profesjonalne doradztwo zawodowe dla każdej uczestniczki kursu.

Pomagamy znaleźć pracę jako  OPIEKUNKA DZIECIĘCA na lokalnym rynku.

Po szkoleniu otrzymasz certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dodatkowo katering podczas zajęć i Lunch.

Wszystko w FUNDACJI “PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

 

Termin: październik 2022r. (na formularze zgłoszeniowe czekamy do 30 września0 2022r.)

Godziny szkolenia: 08:00 – 16:00.

Miejsce: Żary – Fundacja Przedsiębiorczość, ul. Mieszka I 13

Budżet: 1 299,00 brutto 

Zapisy: szuscicka@fundacja.zary.pl, tel: 577-750-800

Formularz-zgłoszeniowy-10 2022

Strona główna Aktualności Szkolenie “Opiekunka Dziecięca”
Menu
Menu