415742403_766375492201123_4419878266476487369_n

Zmiany od 2024r. – Pomoc de minimis

Zgodnie z nowym rozporządzeniem KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis:
✅od 1 stycznia 2024 r. całkowita kwota pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa wyniesie 300 tys. euro!
a także
✅usunięty zostanie odrębny limit pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, który obecnie wynosi 100 tys. euro!
Na zmianach skorzystają przedsiębiorcy z wielu sektorów w szczególności firmy transportowe!
Strona główna Aktualności Zmiany od 2024r. – Pomoc de minimis
Menu
Menu