formats
mobiproLogo.jpg

Zdobądź zawód pielęgniarza / pielęgniarki w Niemczech

Chcesz zdobyć  zawód pielęgniarki / pielęgniarza osób starszych (Altenpfleger) w Niemczech? Skorzystaj z programu MobiPro-EU, który finansuje kształcenie i pobyt. Wymagania: osoby od 18 do 27 lat (nieukończony 28 r.ż.) ukończona szkoła…

formats
image description

Bezpłatne warsztaty komputerowe dla seniorów w ramach projektu „@ktywni w jesieni życia”

Do udziału w  projekcie „@ktywni w jesieni życia” zapraszamy 30 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na obszarze województwa lubuskiego. W okresie VIII-X odbędzie się cykl warsztatów, podczas których będzie…

formats

SZOOP zatwierdzony. Dziś ogłoszono pierwszy konkurs w województwie lubuskim w ramach RPO Lubuskie 2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…

formats
images

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy – spotkanie 26.06.2015

Forum Młodych Lewiatan, zaprasza osoby w wieku 18-67 lat, posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostające bez zatrudnienia tj. nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy na spotkanie informacyjne do…

Strona główna Archive for category "Aktualności" (Page 62)
Menu
Menu