Wychowawca

  • Pełny etat
  • Lubsko
  • Opublikowane 2 miesiące temu

Powiatowy Dom Dziecka nr 4 w Lubsku

68-300 Lubsko, ul. Dąbrowskiego 6/2

Placówka opiekuńczo-wychowawcza –Powiatowy Dom Dziecka nr 4 w Lubsku

poszukuje kandydatów na stanowisko: Wychowawca

Wymagane wykształcenie:

Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Wymagane umiejętności:

– łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w różnym wieku,

– dyspozycyjność,

– otwartość na nowe zadania,

– umiejętność współpracy z ludźmi,

– umiejętność współpracy zespołowej.

Do zakresu osoby zatrudnionej na wyżej wymienionym stanowisku należeć będzie m. in.:

– indywidualna praca z wychowankiem oraz praca z grupą dzieci i młodzieży,

– przygotowywanie wychowanków do życia społecznego,

– prowadzenie dokumentacji grupy,

– dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie, higienę powierzonych dzieci oraz dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń zajmowanych przez placówkę,

– współdziałanie z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz szkołami.

Konieczne jest spełnienie wymogu określonego w art. 98 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z którym:

W placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

1) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

2) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (poświadczone dokumentem – zaświadczenie o niekaralności).Warunki pracy:

– umowa o pracę

– pełny wymiar czasu pracy,

– równoważny czas pracy,

– miejsce pracy: Powiatowy Dom Dziecka nr 4 w Lubsku

Przewidywany termin zatrudnienia: od zaraz;

Wymagane dokumenty:- CV

– niezbędne dokumenty świadczące o posiadanym wykształceniu.

Aby ubiegać się o pracę wyślij nam informacje o sobie na sekretariat@copowzary.pl

Skorzystaj z webmaila: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Menu
Menu