Ruszamy z rekrutacją do projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” wsparcie dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych osób od 19 do 29 roku życia

Projekt „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!”  ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa lubuskiego poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01.01.2021 r. do 31.08.2022 r. Projekt „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest zwiększanie aktywności zawodowych osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na obszarze województwa lubuskiego. Projekt obejmie wyłącznie osoby bierne zawodowe lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19. Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dzięki realizacji wsparcia Projekt przyczyni się do powstania 34 miejsc pracy.

Miejsce realizacji

Województwo lubuskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 34 (21K/13M) osób fizycznych w wieku 18 -29 lat (do dnia 30 urodzin), które są bierne zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (wymagane świadectwo pracy lub kopia umowy cywilno – prawnej wraz z oświadczeniem pracodawcy lub UP, że dana osoba utraciła pracę po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19).

W ramach projektu premiowane będą:

 • osoby mieszkające na terenie miast średnich (tj. Słubice, Świebodzin) lub miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze (tj. Międzyrzecz, Nowa Sól, Żagań, Żary),
 • Kobiety,
 • Osoby z niepełnosprawnościami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie albo inny dokument, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego).

Dostępne formy wsparcia

 1. Badanie predyspozycji

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Czas trwania: 1h/os.

 1. Wsparcie szkoleniowe

Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, o tematyce:

 • Działalność Gospodarcza w kontekście przepisów prawnych;
 • księgowość oraz przepisy podatkowe;
 • reklama i inne działania promocyjne;
 • inne źródła finansowania Działalności Gospodarczej;
 • sporządzanie Biznes planu i jego realizacja;
 • negocjacje biznesowe;
 • pozyskanie i obsługa klienta;
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem;

Czas trwania: 51 godzin dydaktycznych

 1. Wsparcie finansowe
 2. a) Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja

Wsparcie finansowe w wysokości do 23 050,00 zł dla osób zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie opracowanych na okres 12 miesięcy biznes planów, najwyżej ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków Uczestnik musi ustanowić zabezpieczenie. Wkład własny uczestnika nie wymagany. Działalność gospodarcza musi zostać zarejestrowana na terenie województwa lubuskiego i być prowadzona minimum 12 miesięcy.

 1. b) Finansowe wsparcie pomostowe

Wypłacane comiesięcznie przez 6 miesięcy do 2 600,00 zł / m-c dla osób które otrzymały wsparcie w ramach pkt.3, przyznane na złożony Wniosek Uczestnika Projektu, udzielane po podpisaniu umów. Przeznaczenie: pokrycie bieżących opłat (wyłącznie w kwocie netto tj. bez VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS.

 

W ramach projektu zapewniamy:

– doświadczonych wykładowców,

– materiały biurowe,

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,

– stały kontakt z kadrą realizującą Projekt.

Rekrutacja

Obecnie nabór został przedłużony i trwa do 11.06.2021 r.

 web_plakat-v.9_1

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Żary:

Małgorzata Kaczmarczyk – kaczmarczyk@fundacja.zary.pl 533 32 26 18

Zielona Góra:

Urszula Morawska  – power@region.zgora.pl, tel. 68 329 78 55, 607 550 436

Magdalena Nalepapower@region.zgora.pl, tel. 68 329 78 14, 607 550 436

web_plakat-v.9_1

Regulamin rekrutacji uczestników

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu Formularz Rekrutacyjny

ZAŁĄCZNIK nr 8 do Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

ZAŁĄCZNIK nr 7 do Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu

Oświadczenie o utracie zatrudnienia

Strona główna Aktualności Ruszamy z rekrutacją do projektu „Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces!” wsparcie dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych osób od 19 do 29 roku życia
Menu
Menu